Enhedslisten tænker kreativt

21/4 2021

Kultur og kreativ tænkning forbindes typisk med kunst, såsom musik, teatre og udstillinger. Men fremsynet politik indbefatter også kreativ tænkning, god politik kan endda være en del af kulturlivet samt være kultur skabende. Det gælder på alle planer, også i det kommunale selvstyre, i byrådet.

Politiske tilgange af den karakter kan have stor afsmittende betydning for alle virksomheder rundt om i Varde kommunes mange byer, både for sportsligt virke, for kommerciel virke og for virke via det frivillige foreningsliv. Det handler om inklusivt demokrati.

Generelt set er vores folkestyre under pres. Oplevelsen af højt tryk på tid og prioriteringer er udbredt og almindelig. Stress, sygemeldinger, modløshed, marginalisering osv. truer alle i horisonten. For at undgå det koncentrerer man sig typisk om det nære og mere umiddelbart presserende. Politisk engagement beskæftiger sig gerne med det lidt bredere billede og bliver ofte valgt fra.

Men baggrunden er bl.a., at mange af os har flere muligheder, end vi rent faktisk kan gabe over. Så er det snublende nært at tænke i baner af at gøre mere i fællesskab, at forene og fordele ressourcer og ansvar. I flok kan vi løfte mere, især hvis vi begynder at regne mindst lige så meget i erfaringer, relationer og hoveder som i kroner. Inklusivt demokrati kan understøttes på mange måder. Her er et par eksempler:

Tænk engang hvis byrådet jævnligt afholdt workshops om aktuelle emner, som var åbne og vedkommende for kommunens beboere. Så fik mange større interesse og forståelse for kommunens muligheder og udfordringer. Folk ville mødes på kryds og tværs både fra forretninger, fra foreninger og frivillige og kunne skabe nye idéer, relationer og samarbejde.

Hvis kommunen stod bag en ny årlig tradition med foreningernes dag. Så kunne det kombineres med at slå et slag for de demokratiske traditioner og principper i foreninger. Så ville det blive både nærliggende og nemmere for kommunen at sikre overholdelse af lovens formål om demokratisk inddragelse, når den giver støtte til foreninger.

Varde kommune har allerede mange råd og nævn, men det er muligt at udvide samarbejdet med dem. Det grønne råd kunne suppleres med eller erstattes af et egentlig klimaråd. Udviklingsrådene kunne være med til at danne et netværk af kontakter fra landsbyerne i et ”byernes råd”. Osv.

Det er denne kreative tilgang til kommunalpolitik, som bidrager til stærke, bæredygtige løsninger, som Enhedslisten Varde ønsker at gøre en indsats for i det kommende byrådsarbejde.