HISTORIE

Afdelingens historie

Enhedslisten blev dannet i 1989 af Venstresocialisterne (VS), Danmarks Kommunistiske Parti (DKP) og Socialistisk Arbejderparti (SAP). Ved at gå sammen kunne man skabe et politisk alternativ til venstre for SF. Enhedslisten kom første gang i folketinget i 1994 og har siden udviklet sig til et selvstændigt parti, som i dag har over 9.000 medlemmer.

Enhedslisten kæmper for et socialistisk samfund med frihed, lighed og solidaritet. Vi tror ikke at verden ændrer sig alene ved, at du stemmer på Enhedslisten. Men vi tror, at vi sammen kan kæmpe for at skabe et bedre og mere retfærdigt samfund. Vi ønsker et samfund, hvor menneskers behov er vigtigere end profit, og hvor almindelige mennesker beslutter samfundsudviklingen. Det er ikke en naturlov at der skal være krig, forurening, racisme og social ulighed. Det er alt sammen uretfærdigheder der er skabt af mennesker – og som kan afskaffes af mennesker.

Med det voksende medlemstal har der været grundlag og interesse for at danne en selvstændig afdeling i Varde. På generalforsamlingen mandag den 26. august 2013 blev der på det gamle rådhus i Varde stiftet en selvstændig afdeling af Enhedslisten for hele kommunen. Der var på generalforsamlingen enighed om at opstille til kommunalvalget 2013. Ved valget blev 1. kandidat Arne Callesen valgt ind, og der blev skrevet historie i Varde – for første gang kom Enhedslisten i byrådet.