Enhedslisten styrker demokratiet

I dag retter adskillige strukturelle faktorer et ideologisk pres mod almindelige krav om demokratisk legitimitet. Strømninger af i dag presser vores ellers sunde samfund til at indskrænke det politiske spillerum til fordel for løsninger, der synes at være nemme, nødvendige, hurtige, smarte, effektive o.s.v.

Disse ideologiske strømninger udgør en fare for demokratiet, for folkestyret, for almindelige menneskers mulighed for medbestemmelse. De flytter gradvist tyngdepunktet for al beslutningstagen væk fra enheder med demokratisk valgte beslutningstagere over til rå pengemagt.

Varde kommune vil formentlig være et af de sidste steder til for alvor at mærke det. Varde består ca. af en almindelig by, et par småbyer, en masse landsbyer og en hel del landdistrikt, d.v.s. mange små enheder med et rigt foreningsliv og mange lokale traditioner, altså et godt sammenhold, generelt set.

I Enhedslisten er demokrati et naturligt kernepunkt. Vi går meget op i demokratiske processer og demokratisk legitimitet, og har stærke principper vedrørende høring, taleret, turnus, åbenhed omkring beslutninger mv. for alle medlemmer.

Med Enhedslisten repræsenteret i kommunalbestyrelsen vil vi kunne være med til at styrke alt det gode, sunde og solide i Varde kommune, så den står bedre fast i tidens stærke strøm. Varde kunne måske endda ende med at blive til inspiration for andre dele af landet, hvis dens styrke i forhold til tidens tegn blev mere synlig.