ENHEDSLISTEN VIL:

  • Lytte til alle borgere, rige som fattige, unge som ældre, uanset baggrund.
  • Se på muligheder for at styrke alles inddragelse i de demokratiske processer.
  • Gøre opmærksom på udfordringer for kontanthjælpsmodtager, syge og arbejdsløse.
  • Arbejde for anstændig behandling af borgere med særlige behov, både ældre og andre sårbare.
  • Bakke op om unges trivsel og muligheder for støtte, uddannelse, integration og job.
  • Øge fokus på det stigende problem med ensomhed, stres og afsavn i alle aldre.
  • Have lighed og fair tilgang til samfundsgoder for øje.
  • Værne om og gerne udbygge investeringer til fælles gavn.
  • Modvirke kapitalinteresser, der tromler lokalsamfund og almenvellet.
  • Huske på, at vi kun har én jordklode, og den skal holde til mange generationer. Derfor skal produktionen i landbrug og industri tage hensyn til både flora, fauna, luft, jord og vand.