Kontakt

Kontaktperson:

Lene Falgreen Adolphsen
Tlf.nr.:  26 29 72 10
 

Vil du være medlem?                                                                                                                                                               – klik på den røde knap i nede i højre hjørne!

Du kan få indflydelse på vores politik. Du kan starte egne aktiviteter. Du kan få adgang til møder og udvalg på landsplan og meget mere. Jo flere vi er om det, jo større er chancen for indflydelse, for at gøre en forskel. Der er brug for alle, enten som baggrundsstøtte eller som aktive medlemmer, til både store og små opgaver. På landsplan foregår en del møder digitalt. Du vil også få indblik i det politiske arbejde via mails både fra Varde afdelingen, fra landskontoret og fra folketingsgruppen.

Som medlem af Enhedslisten Varde er du velkommen til: At deltage i medlemsmøder, der gerne fokuserer på fællesskab og et eller få punkter til drøftelse! At deltage praktisk, være med i udvalg eller arbejdsgrupper indenfor din interesse! At komme med til bestyrelsesmøder med dagsorden og vedtagelser!  At stille op som delegeret bl.a. til landssamlinger og som kandidat.

Vi kommer med vidt forskellige baggrunde, alle er velkomne til at deltage så lidt og så meget som interessen og kræfterne rækker til. Vi drøfter, hvad der rører sig både for den enkelte, lokalt i byen og på landsplan. Møderne er et forum, hvor du kan komme til orde.